DMS

Het DMS systeem was een landelijk radiocommunicatiesysteem van Rijkswaterstaat op basis van MPT-1327 trunking radio technologie.

Het bestond uit een tiental gekoppelde regionale switches, in totaal ongeveer 100 landelijk verspreide basestations, en enige duizenden mobiele radio’s van gebruikers. DMS is begin jaren negentig door Koning en Hartman te Delft geleverd, waarbij Cuperus Consultants bepaalde delen heeft ontwikkeld. Het gaat daarbij naast de ontwikkeling van meet- en testapparatuur met name om de ontwikkeling van het zogenaamde OMC en de VP.

Het OMC was het centrale netwerkbeheersysteem van het DMS netwerk, de VP was een op een PC gebaseerde Vaste Post voor de radiocommunicatie ten behoeve van de-centraal personeel op vaste lokaties.

Het DMS systeem is aan het eind van zijn operationele levensduur buiten gebruik gesteld en ontmanteld.