RDCS2000

Het RDCS2000 systeem is een in samenwerking met Koning en Hartman te Delft ontwikkeld systeem voor radiocommunicatie ten behoeve van openbare orde en veiligheidsdiensten (Politie, Ambulance, Brandweer en Koninklijke Marechaussee). Het systeem is een van de voorlopers van het huidige C2000.

Het systeem bestond uit een aantal bedienstations in de meldkamer waarmee centralisten in staat waren de radiocommunicatie met mobiele gebruikers te onderhouden.Verder bood het systeem mogelijkheden tot incidentafhandeling; een gemeld incident kon worden ingevoerd waarna automatisch met behulp van o.a. geconfigureerde werkschema's de beschikbare en benodigde eenheden gealarmeerd konden worden.

Cuperus Consultants is nauw betrokken geweest bij het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van de bedienstations en dataserver in de meldkamer. Ook op het gebied van de transmissiesystemen voor huurlijnen heeft Cuperus Consultants bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan.

Het RDCS2000 systeem is op vele plaatsen in Nederland in gebruik geweest en uiteindelijk vervangen door het C2000 radiocommunicatie systeem.