Deze koppeling is in samenwerking met Koning en Hartman te Delft ontwikkeld voor radiocommunicatie ten behoeve van openbaar vervoer. Dit project betreft de realisatie van een koppeling tussen een Motorola Dimetra 5.2 systeem en bestaande meldkamersystemen.

Hier is voornamelijk de Dimetra CADI interface gebruikt welke via een servercomponent benaderd wordt.

De door de koppeling ondersteunde functies betreffen o.a. individuele gesprekken, groepsgesprekken, multiselectgroepen, statussen, SDS-teksten, telefoongesprekken, signalering van de zendende partij en registratie.

Naast de realisatie van deze koppeling wordt ook het onderhoud hierop door Cuperus Consultants in samenwerking met Koning en Hartman uitgevoerd.