Projecten

Cuperus Consultants werkt veel op projectbasis voor haar opdrachtgevers. Hierbij streven wij er naar om langdurige relaties op te bouwen met onze klanten.

Cuperus Consultants heeft de afgelopen 30 jaar veel projecten rond radiocommunicatiesystemen en meldkamers mogen uitvoeren. Door de uiteenlopende aspecten die hierbij aan de orde zijn gekomen, zijn wij in de loop der jaren geconfronteerd met vrijwel alle relevante problematiek in- en rondom meldkamers.

Met behulp van onze wetenschappelijke kennis en ervaring in het vak proberen wij de robuustheid en kwaliteit die Cuperus Consultants voor ogen staat en de functionaliteit die opdrachtgevers willen bereiken met elkaar te verenigen. Dit komt naar voren in het ruime scala aan projecten waar Cuperus Consultants een bijdrage heeft geleverd.

Hier worden enkele projecten genoemd als voorbeeld, om een indruk te krijgen van de verschillende toepassingsgebieden en de context waarin deze projecten zijn uitgevoerd.