Sleepkanaal

Op Schiphol worden grote passagiersvliegtuigen soms versleept in plaats van dat deze zich op eigen kracht verplaatsen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van speciale sleepwagens die onder regie van de verkeerstoren opereren.

KPN heeft aan Schiphol een radiocommunicatiesysteem geleverd waarmee onder andere de communicatie met de sleepwagens verzorgd werd. Gezien het kritische karakter van de vereiste radiocommunicatie tussen de verkeerstoren en de sleepwagens is hiervoor een zeer foutbestendig systeem ontwikkeld waarbij uitgebreid aandacht is besteed aan het analyseren van uitvalskansen en maatregelen om de gevolgen van fouten te minimaliseren.

Cuperus Consultants heeft voor de besturing van de redundant uitgevoerde radiokanalen een systeem ontwikkeld op basis van meerdere redundant uitgevoerde computers en bewakings- en arbitragehardware.