Een kosten effectieve oplossing om 24/7 alle spraak, radiocommunicatie gerelateerde gebeurtenissen en locatie-updates te registreren.

Deze logging applicatie stelt bedrijven die werken met PMR netwerken in staat om aan alle eisen te voldoen die van logging gevraagd worden. KoliLog is volledig in de Kolibri-suite te integreren.

Naast de logging van gesprekken (speach-items) kunnen tevens allerlei andere events gelogd worden. Dit betreffen gebeurtenissen zoals GPS positie updates, alarmen, centralist-handelingen (bij gebruik KoliDispatch) enz. Deze integratie van logging van de verschillende type gegevens maakt het mogelijk een meer compleet beeld te krijgen bij het analyseren van gelogde gegevens. Dit is een groot voordeel ten opzichte van veel aparte voice-logging systemen.

Alle log-gegevens worden opgeslagen in databases. Om gemakkelijk de verschillende soorten informatie uit de loggegevens te kunnen halen staan er veel "Views" ter beschikking, al naar gelang de aard van de informatie behoefte. Zo zijn er Views voor onderhoudstechnici, beheerders, management meldkamer, centralisten en algemeen management.

Zie Event logging bij Kolibri Systems B.V. voor meer informatie.


  • Schaalbaar

  • Configureerbare archivering

  • Gedistribueerde opslag

  • Veel en snelle opslag

  • Industrie standaard platformen