Kwaliteit

Cuperus Consultants hanteert een in de loop der jaren opgebouwd kwaliteitssysteem met het oogmerk om de projecten en diensten kwalitatief optimaal uit te voeren respectievelijk te leveren. Ook is Cuperus Consultants gewend om de werkwijzen en procedures flexibel aan te passen aan eventuele specifieke eisen van de opdrachtgevers op dit gebied.

Binnen Cuperus Consultants wordt een kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd welke gebaseerd is op de ISO9001:2015 richtlijnen. Onze productontwikkelingen en dienstverleningen moeten voortdurend voldoen aan de eisen van de klant en voor onze onderneming in bedrijfseconomisch opzicht zinvol zijn. Belangrijkste doelstelling en prioriteit voor alle medewerkers is de voortdurende verbetering van de kwaliteit van deze productontwikkelingen en dienstverlening. We garanderen de naleving van de eisen van onze klanten o.a. door zowel de inzet van het kwaliteitssysteem volgens ISO-Norm 9001:2015 als de voortdurende controle van de uitvoering van ons beleid door de directie. Elke medewerker kent zijn taken en verantwoordelijkheden voor het behalen van de vereiste kwaliteit. Het kwaliteitssysteem wordt voortdurend verder ontwikkeld en de directie commiteert zich aan het ter beschikking stellen van de noodzakelijke hulpmiddelen om dit mogelijk te maken.

Naast ons ISO-9001:2015 gecerticifeerde kwaliteitssysteem doen wij projectmanagement volgens PRINCE2/Scrum en testmanagement gebaseerd op TMap. Dit moet onze opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden dat Cuperus Consultants een bedrijf is waarmee men succesvol en slagvaardig kan samenwerken, waarbij het maximale is gedaan om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.