Toepassingsgebieden

Cuperus Consultants is werkzaam op verschillende toepassingsgebieden in en rondom de meldkamers, zowel op het gebied van de communicatie (radiocommunicatienetwerken, LTE, e.d.) als de bedrijfsmatige procesafhandeling (alarmeringen, incidentafhandeling, etc.). Deze pagina toont een overzicht van de verschillende toepassingsgebieden waarop Cuperus Consultants ervaring heeft.

PMR radionetwerken
Ontwerp en ontwikkeling van infrastructuur subsystemen, meldkamersystemen en meet- en analyse hulpmiddelen voor verschillende Private Mobile Radio netwerken in Nederland. Zowel voor conventionele radionetwerken (zie ook het RDCS2000 project), voor MPT1327 trunking radionetwerken (zie ook het DMS project), als voor TETRA radionetwerken (zie ook het C2000 project). Dergelijke systemen zijn onderhevig aan zeer specifieke systeemeisen, met name op het gebied van bedieningsgemak, snelheid en betrouwbaarheid. Ook zijn voor dergelijke systemen vaak koppelingen gerealiseerd met overige systemen in de meldkamer. Onder infrastructuur subsystemen vallen ondermeer lijnsystemen voor spraak- en datacommunicatie, gedistribueerde systemen ten behoeve van additionele netwerkdiensten, en netwerkbeheersystemen. Onder meldkamersystemen vallen ondermeer draadgebonden en draadloze radiobediensystemen voor centralisten, koppelingen met bestaande meldkamersystemen, en lokale beheersystemen. Onder meet- en analyse hulpmiddelen vallen ondermeer meetapparatuur, logging apparatuur, belastingsgeneratoren, en simulatoren.

Hoge-beschikbaarheids systemen
Ontwerp en ontwikkeling van systemen met een extreem hoge eis ten aanzien van de beschikbaarheid (ofwel een extreem lage uitvalskans). Dergelijke systemen vereisen vaak een ingewikkelde, goed doordachte architectuur waarin zowel zowel hardware als software redundant is uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld het Sleepkanaal project.

Integratie van systemen
Bij veel van de uitgevoerde projecten is ook sprake van het realiseren van koppelingen met andere systemen, zowel met technische als administratieve systemen.

Voice over IP technologie
Ondermeer ontwerp en ontwikkeling van een modulaire digitale audioswitch in het kader van het C2000 project, ontwikkeling van de Kolibri suite.

Embedded systems
Ontwerp en ontwikkeling van zogenaamde embedded systemen, zowel hardware als software. Ondermeer is in dit kader een eigen product ontwikkeld, de CCSBC®. Er is ervaring opgedaan met diverse platforms, zowel 8-bits architecturen (8051, 68HC11, H8, etc.) als 32-bits architecturen (68030, ARM7, ARM9, etc.).

Hardware interfacing
Ontwerp en ontwikkeling van hardware koppelingen tussen bijvoorbeeld communicatieapparatuur, transducers en computersystemen. Bijvoorbeeld in het kader van het C2000 project een koppeling tussen mobilofoons en een PC.

Smartcard en encryptie technologie
Ontwerp en ontwikkeling van smartcard applicaties, besturingssoftware, smartcard apparatuur, en applicaties op basis van smartcards. Ondermeer ten behoeve van de Nederlandse Chipknip en vergelijkbare buitenlandse systemen (Mondex in oa. Ierland en Israel) en toegangssystemen op basis van smartcards.

Digitale signaalbewerking
Ontwerp en ontwikkeling van diverse digitale filters voor spraaktoepassingen